Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

VroedvrouwBrecht.be verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vroedvrouw.eveline@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VroedvrouwBrecht.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

VroedvrouwBrecht.be neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VroedvrouwBrecht.be) tussen zit. VroedvrouwBrecht.be gebruikt dergelijke systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VroedvrouwBrecht.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens :

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

6 maanden. Het bewaren houdt enkel in dat de email in het postvak van de emailapplicatie wordt gehouden, na een periode van 6 maand wordt dit ‘postvak in’ geledigd.

Er worden verder geen bestanden met persoonlijke gegevens aangelegd en bijgehouden van bovenstaande verkregen gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

VroedvrouwBrecht.be verstrekt uw gegevens NIET aan derden.

Wat zijn Cookies?

Dat is een tekstbestandje dat op de harde schijf van je apparaat wordt geplaatst op het moment dat je een website bezoekt en waardoor deze website beter werkt.

We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit van hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer je bepaalde pagina's bezoekt, welk type apparaten gebruik worden door onze bezoekers, enz... Ook kan men zo de advertenties nog beter afstemmen op jouw profiel.

Uit deze cookies kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid en ze kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of marketing acties.

Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VroedvrouwBrecht.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uw internetbrowser zo in stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.mijn-eigen-website.nl/cookies-uitschakelen.php

 

Volgende cookies worden door onze hoster Wix op de website peplaatst:

 

Cookie name / Life span / Purpose

svSession / Persistent / Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

 

hs / Session / Security

XSRF-TOKEN / Session / Security

 

smSession / Persistent (Two weeks) / Identifies logged in site members

 

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of numbers and letters) / Session / Security

 

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of numbers and letters) / Session / Security

 

RequestID / Session / Track visitor behavior and measure site performance

 

Opmerking: Voor een actueel overzicht kan u de site vlug scannen via deze link: http://www.cookie-checker.com/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vroedvrouw.eveline@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, IDnummer en RRNnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VroedvrouwBrecht.be zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. VroedvrouwBrecht.be wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VroedvrouwBrecht.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vroedvrouw.eveline@gmail.com

 

VroedvrouwBrecht.be, gevestigd aan Terheidelaan 13 2960 Brecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.VroedvrouwBrecht.be Terheidelaan 13 2960 Brecht +32476732016

E. Van Looy is de Functionaris Gegevensbescherming van VroedvrouwBrecht.be , te bereiken via Vroedvrouw.eveline@gmail.com