Preconceptioneel consult/ voor de zwangerschap

Ook al ben je nog niet zwanger, toch kan je al bij de vroedvrouw terecht.

Tijdens dit consult wil ik graag mensen met een zwangerschapswens informeren vooraleer de bevruchting heeft plaats gevonden.Om op deze manier gezond te beginnen aan een zwangerschap.

Ook de onderwerpen voeding, genetica,... worden besproken

Zit je met de volgende vragen:

  • moet ik vitaminen bijnemen

  • wanneer is de beste moment om te vrijen

  • wat kan jij en je partner doen

Je mag me steeds contacteren bij vragen.

prenataal consult

postnatale huisbezoeken

Vruchtbaarheid Egg Invriezen